25 Bình luận
  • biitit
    Sao không ai bảo vệ Trâm Anh, quá đáng thế.
  • tranthienthv
    Thành phần kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ nhất là những người đã dowload thành công.
Website liên kết