1 Bình luận
  • quynhvu86
    Ở các kỳ thi, làm test vài tiếng đồng hồ, chúng ta có thể cạnh tranh với bất kỳ nước nào. Khả năng hoàn thành 1 task được giao cụ thể, nhân viên VN cũng làm tốt như nhân viên ở Mỹ. Vậy tại sao đường dài chúng ta lại thua xa họ vậy. Life is a long game.
Website liên kết