43 Bình luận
  • minister
    Kiểm soát báo chí ghê chưa. Cốp sống trên luật nhiều vãi
  • Laughing
    @tuannguyenvt nhà này tiết kiệm nhỉ, nhớ truyện ngày xưa, 2 vợ chồng chỉ có 1 cái quần, lúc vợ mặc thì chồng đi trốn lúc chồng mặc thì vợ đi trốn
Website liên kết