3 Bình luận
  • lehoang3456
    Cấp phép vô tội vạ, lâu không kểm tra thường xuyên
  • huakhachuy
    Bây h làm gì còn phân gà để thải. Quê em bán phân gà 15k/ túi mà dưới Doan Hùng, Vĩnh Phúc đánh Công lên chở. Mây trang trai này chắc chưa cập nhập công nghệ. Mua cám cưa hoặc trấu phơi khô rải nền. Dùng men vi sinh quải lên 1 tuần 1 lần trang trai ko hề có mùi
Website liên kết