17 Bình luận
  • phanvanhau11
    thật ra cầu nó ko đặc bên trong đâu, nó rỗng. Có xốp ko sai nhưng chưa bàn giao đã thủng như kia là sai rồi.
Website liên kết