1 Bình luận
  • webdamcuoi
    Quen ai tính tình hợp thì lấy , xem tuổi làm chi để làm khổ nhau thêm. Quan trọng là tính nết , chứ hợp tuổi mà tính tình không tốt, suốt ngày đi gây lộn, cờ bạc,đề đốm, .... có mà rước sầu vào thân nha bạn
Website liên kết