2 Bình luận
  • kekin
    "Chuyện này liên quan cc gì đến mày mà mày phiền lòng hả con kia?"

    Người khác thì sẽ nói thế, còn anh thì anh cũng nói thế thôi, đ** khác được.
  • huongtruong
    Chuyện tào lao!
Website liên kết