3 Bình luận
 • tuanna0703
  Có thành tích thì mới có thưởng chứ thủ lĩnh?
 • taoaman
  Lại định kiến rồi, kể cả nam đá mà chấn thương máu me thế cũng vẫn thương xót nhé
 • tieuphu
  Kêu gọi cũng tốt nhưng lại nặng việc dạy người khác tiêu tiền, dạy người khác cách hâm mộ.
  Mang lại cái gì cho họ thì họ sẽ trả lại tương ứng thôi, thỏa mãn nhất thời thì nhận lợi ích nhất thời, thỏa mãn lâu dài thì nhận lợi ích lâu dài.
Website liên kết