3 Bình luận
 • Martine
  Từ ngày đất nước thống nhất đến giờ. Có mỗi 1 thằng tên "cơ chế'" mà ko vặn cổ được nó.
 • cuong1971
  Trước đây cũng có một do
 • cuong1971
  Trước đây cũng cps một doanh nghiệp ngoài quốc doanh lập dự án sản xuất nước sạch từ nước mặt sông Đuống .Họ cũng gặp rất nhiều vướng mắc về cơ chế .Báo chí vào cuộc rầm rộ còn cộng đồng mạng thì chửi nhà nước cố nắm giữ độc quyền.. Thế là nhà nước chịu thua phải cho doanh nghiệp thực hiện dự án .Dự án đó giờ đã hoàn thành và giá thành của nó cao ngất ngưởng và rồi báo chí lại vào cuộc và cđm lại chửi .
  Bbaay giờ ......một doanh nghiệp....... Và báo chí lại vào cuộc và cộng đồng mạng lại chửi
  Và sau đó ......báo chí lại vào cuộc và cộng đồng mạng lại chửi .và ..........lại chửi
Website liên kết