9 Bình luận
 • TanNg
  Cái gì cũng gây hậu quả hết. Cái chính là total effects ra sao, và con đường đó đích đến là gì.
 • minister
  Muốn hết ô nhiễm chỉ có bớt đẻ thôi
 • ttph
  đem ra biển nha - dùng độc trị độc - muối là 2 hợp chất độc cộng lại, cộng với lực vật lý bào bòn.
 • panasonic01
  Đang thở, cũng là gây ô nhiễm rồi
 • KaZaT
  Nhà báo đặt tít như mường. Bạn có biến thành cây thì may ra mới không ô nhiễm nhé.
 • Martine
  Giữa 1 thứ dưới mặt đất, cân đo đong đếm được, có khả năng kiểm soát được. Và một thứ to lớn ngoài tầm kiểm soát. Các vị muốn chọn kiểm soát tầng khí quyển của trái đất hay chọn kiểm soát đống hoá chất trong kho? Chưa kể thành tựu làm pin đã có nhiều nghiên cứu mới, tương lai sẽ có những chất tái chế được ứng dụng vào pin với hiệu năng cao hơn. Bài viết này là bài viết của 1 người chậm cập nhật thông tin. Nghĩ pin nào cũng như cái cục pin con ó chắc
 • portgas_d_ace
  ý thức đi
 • Martine
  Còn ông nào bảo pin hại thì là hại với mấy nước lạc hậu kém văn minh như VN, vì không có ý thức thu gom phân loại rác, cũng như không có ý thức gom pin mang xử lý, tiện tay vứt như vứt rác. Còn phương tây họ văn minh, pin được thu gom tử tế. Cứ nhìn môi trường xanh sạch đẹp là có câu trả lời nhé.
Website liên kết