3 Bình luận
  • quaiquy
    Bắt trend lấy tiếng
  • hoanghoahung
    lại tạo nên đợt sóng, nhưng chắc sẽ không như vậy
  • motbit
    Mấy cái condotel này nhiều căn hộ diện tích bé tẹo, bếp chỉ để trang trí, còn không thấy chỗ nào để tủ lạnh, chưa nói còn vấn đề thu gom rác nữa.
Website liên kết