10 Bình luận
  • TKM
    Thành công thì cần EQ, nhưng thành công để làm gì khi vẫn chìm sâu trong đua chen bể khổ. Để hết buồn khổ, các thiền sư chỉ ra rằng chúng ta cần 2 chữ AQ mà thôi.
Website liên kết