3 Bình luận
  • quaiquy
    Đọc sơ qua bức thư thấy không tin dc.
  • setzer
    vớ vẩn, thư viết cho bố mẹ thì chắc chắn chả bố mẹ nào khoe với báo chí, phóng viên đột nhập nhà người ta ăn trộm thư hay gì, tin fake chắc luôn X(
  • huongtruong
    lớp 6 mà viết được như này thì cũng không tin được lắm!
Website liên kết