36 Bình luận
  • tuong_bi
    Những người anh em Korean hãy cứ yên tâm với cuộc đấu tranh của mình, hàng này là giả UNIQILO nhập theo cân từ Quảng Châu về đấy mà, không liên quan gì đến Nhật Bổn hay UNIQILO gì gì đó ở bên chỗ bọn Nhật Bổn đâu (một người hay làm nhập khẩu ở Việt Nam cho hay ).
  • dungbeou
    Thế đã bóc tiếp cái tem UNIQLO chưa, việc gì mà đã sồn sồn lên thế.
Website liên kết