22 Bình luận
  • gcdgcd
    Dị ứng nhất mấy đứa ăn mặc hớ hênh hay mặc phản cảm người ta nhìn rồi lại bảo là dâm dê. Chính những đứa này mới dâm dê vì khi mặc đồ đó nó ý thức rất rõ bộ đồ mà nó mặc từ lúc nó mua rồi.
Website liên kết