5 Bình luận
  • vantuong123
    Khóa điện tử Bosch chính hãng. Khóa điện tử được hiểu là khóa có sử dụng công nghệ vi mạch điện tử thông minh hiện đại nhất để đóng mở cửa và kiểm soát an ninh cánh cửa của bạn.

    Khóa điện tử Bosch có các cách mở như: Mở bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa khóa cơ
Website liên kết