1 Bình luận
  • DNM
    Ủng hộ tập lái 1000 giờ mới cho thi lấy bằng. Lái xe thì cái cảm giác mới quan trọng. Mà cảm giác chỉ có được khi luyện tập đủ dài
Website liên kết