9 Bình luận
  • phaquan
    Mày ăn nói như thằng vô học ấy. Nói ngu dốt lại tự ái. Bọn VN có cả gia đình mày trong đấy nữa nhé.
Website liên kết