1 Bình luận
  • vadaihiep
    Rửa tiền cách này thì cũng sáng tạo thật, mặc dù mất 30% cho google + thuế thu nhập cá nhân ở vn. Nhưng cần đầu tư chút via dụ mua game tàu Việt hoá rồi vào game mua item in app purchase sẽ rửa đc nhiều và ít lộ hơn.
Website liên kết