7 Bình luận
 • hack_nao
  Thù nhau thời Saddam thôi . 70% Hồi giáo ở Iraq là dòng Shite , cùng dòng với ở Iran . Lực lượng quân sự mạnh nhất ở Iraq giờ là các nhóm vũ trang thân Iran .
 • BlackWidow
  Iran - Iraq ngoài yếu tố chính trị thì đã kỳ phùng địch thủ trong bóng đá từ lâu, kiểu Đức-Hà Lan, HQ-NB hay VN-TL. Mấy trận kiểu này khó đoán.
 • Scouter
  Nếu thắng Thái trận này ta cũng nên ăn mừng như vậy
 • K2T2
  Theo quy luật bắc cầu thì VN sẽ tát sấp mặt Iran 😂
 • trihoang
  Kinh thật
Website liên kết