1 Bình luận
  • haolvht
    Khu trung tâm hồi đó và bây giờ không đổi khác mấy. Xa SG, xem nhớ xao xuyến
Website liên kết