1 Bình luận
  • vcd2403
    Khi tiền chỉ là những con số vô nghĩa, người ta sẽ đặt cho kình 1 nguyên tắc bất khả xâm phạm đó là: muốn làm gì thì làm!!

    Chúc bác sớm ngày trúc cơ!!
Website liên kết