4 Bình luận
 • tuanhungday
  tất cả vì chung 1 mục tiêu cao nhất, Việt Nam chiến thắng !
 • totaltinh
  Thiếu mặt nạ da người nữa thôi .
 • linhsoi
  Lâu lâu zing có bài nghiêm túc vậy. Chưa thẩm định được cái hay dở của nội dung nhưng bố cục dễ đọc.
 • gcdgcd
  Trò này mình thấy hay nè, cũng là 1 dạng chiến thuật. Park biết vận dụng mọi cái có thể để dành lợi thế trc tiên
Website liên kết