4 Bình luận
  • lethanhcong
    Sao thấy cũng giống Đông Lào nhỉ? Tưởng phát triển rồi thì không còn ở level này nữa chứ.
  • biitit
    Hôm trc có bài giới trẻ giàu TQ chán hàng hiệu mà đầu tư vào giá trị bản thân (học, du lịch, trải nghiệm...) nghe vẻ gió xoay vần.
  • tuanhungday
    Sướng thân thì khổ cái mồm thôi
Website liên kết