2 Bình luận
  • shinichan
    ý tưởng hay!
  • echeveria
    Trước có đọc một bài phân tích cho rằng sở dĩ các nước Tây Âu phát triển như vậy là vì sau giai đoạn đi chiếm thuộc địa, của cải thừa mứa đã tạo ra một tầng lớp trung lưu đông đảo và không có việc gì để làm. Tầng lớp này một phần thì ăn chơi, một phần thì sáng tạo nghệ thuật, một phần thì lao vào nghiên cứu khoa học.
Website liên kết