1 Bình luận
  • quynhvu86
    Tư duy xác suất là một trong những tư duy quan trọng bậc nhất của con người. Tư duy này xuất hiện rất sớm ở những đứa trẻ và nếu được dạy xác suất thống kê bằng ngôn ngữ đơn giản thì tư duy này sẽ được củng cố và phát triển tốt.
Website liên kết