7 Bình luận
  • VTV
    mấy cái màn Android lắp trên xe nhập nguyên bộ từ Tàu thế nào chả có lưỡi bò, quản được cái này thì biên giới sẽ yên bình hẳn
Website liên kết