9 Bình luận
  • 247az
    Ông này sống mà như chết rồi.
  • henryford
    Thôi cái kết vậy là vừa lòng dân, chúc anh vào đó giữ được mình, cả đời phán án cuối đời thử trải nghiệm đứng vành móng ngựa
  • anhpt
    Nói chung là xử theo dư luận, số đông sẽ thỏa mãn. Nhưng thực tế là chứng cứ quá yếu!
Website liên kết