2 Bình luận
  • manhk45
    Nhờ tính độc quyền ở một số địa phương và rào cản gia nhập lớn, mảng kinh doanh nước sạch có tiềm năng trưởng lớn và thường cho tỷ suất sinh lời rất cao.
  • 121463
    Cơ chế nó phải thế
Website liên kết