3 Bình luận
 • hoanghoahung
  đúng là thử nghiệm cho nó biết@@@
 • bobe
  Hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên chưa thể đưa ra kết luận, chúng tôi thông báo rồi, các hộ dân phải chủ động thôi...>
 • tammttg
  100 hộ bị ngập
  101 hộ còn lại không bị
  Kết quả: thành công
Website liên kết