25 Bình luận
  • hoainam12k
    Do các thành phần đi học ngày xưa giờ sang đi làm rồi đưa ra ý kiến
  • fabio1989
    Ngày xưa đi học ko bao giờ dạy sớm học bài, ghét cay ghét đắng. Toàn bị chửi, giờ thì cả xã hội đang theo mình ))))))))))))))) *tugach*
Website liên kết