1 Bình luận
  • toidq
    Cái này mình thấy chỉ áp dụng cho mặt nước lặng. Như các ao hồ. chứ áp dụng cho sông tô lịch thì eo không khả thi.
Website liên kết