10 Bình luận
  • harnmankardon
    "Đội định hướng quân đội Trung Quốc đã bị loại sau khi ban tổ chức phát hiện họ gian lận bằng cách sử dụng đánh dấu trước đường đi trong địa hình mà chỉ họ biết...." có câu đói cho sạch, rách cho thơm. Cường quốc dog gì mà toàn chơi trò bẩn bựa hèn hạ thế nhỉ!
Website liên kết