27 Bình luận
  • TanNg
    Hàn Quốc cơ bản cùng châu Á, giống Việt Nam, nhóm đa số thường thích ép buộc các nhóm khác sống theo cách của họ.
Website liên kết