8 Bình luận
  • kunboi256
    cái frame hình này cũng đâu có chuẩn, phải cắt ngay bóng ở chân thì mới nói dc
Website liên kết