6 Bình luận
 • tranthienthv
  Những thằng chuyên nói đạo lý mà sống lỗi thì mới đáng khinh chứ bạn. Còn cái tên Huỳnh Nghĩa Hiệp là do cha mẹ hắn đặt cho, gửi gắm vào đó biết bao kỳ vọng của đấng sinh thành, giờ hắn làm ra chuyện tội lỗi thì có liên quan gì đến cái tên.
  Nhân tiện, bạn tên là Lê Thành Công?
 • quangcof
  cái title phụ hơi chán
 • tranthienthv
  Những thằng chuyên nói đạo lý mà sống lỗi thì mới đáng khinh chứ bạn. Còn cái tên Huỳnh Nghĩa Hiệp là do cha mẹ hắn đặt cho, gửi gắm vào đó biết bao kỳ vọng của đấng sinh thành, giờ hắn làm ra chuyện tội lỗi thì có liên quan gì đến cái tên.
  Nhân tiện, bạn tên là Lê Thành Công?
  • lethanhcong
   Những thằng chuyên nói đạo lý mà sống lỗi thì mới đáng khinh chứ bạn. Còn cái tên Huỳnh Nghĩa Hiệp là do cha mẹ hắn đặt cho, gửi gắm vào đó biết bao kỳ vọng của đấng sinh thành, giờ hắn làm ra chuyện tội lỗi thì có liên quan gì đến cái tên.
   Nhân tiện, bạn tên là Lê Thành Công?

   Kaka, mình hiểu chứ. Chỉ là giật tít cho nó vui chứ cũng không muốn đả kích gì cả. Với mình cũng chả được như tên.
 • haizz
  tham quá
 • Auzeze
  Thấy linkhay bắt đầu có nhiều bài tạp nham, nội dung không sâu sắc như trước nữa.
Website liên kết