5 Bình luận
 • epro2k7
  Bệnh thành tích, tốt khoe, xấu che, nên bất chấp thủ đoạn
 • KiuPit
  Truyền thống đi lên bằng mọi thủ đoạn rồi !
 • adsdqwdc
  Mỗi lần đọc tới mấy cái badnews của "người hàng xóm tốt bụng" là lại nghĩ đến tương lai " sáng chói" của Đông Lào...
  • KiuPit
   @adsdqwdc
   Nhìn đâu xa , cứ nhìn Nepal, Bhutan, Lào ,Tajikistan, Kyrgyzstan,Mông Cổ ấy :v
   Nghèo bình yên và bền vững :v
Website liên kết