12 Bình luận
  • Fej
    Phần mềm này ác nhỉ, trước còn để dồn điểm cuối năm chịu một lần đòn là xong. Giờ thì ăn đòn trải đều suốt năm học. Ngẫm cũng chán mớ đời
Website liên kết