1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Cái này có lần xem đâu đó nói về thuyết đa không gian trên cùng dòng thời gian. Kiểu như tại một thời điểm với mổi quyết định của 1 người đều dẩn đến 1 tương tai khác, hàng tỉ người thì hàng ti tỉ tổ hợp tương lai khác. Nhưng kết nhất vẩn là giả thiết về thế giới mà chuang ta đang sống là giả lập
Website liên kết