2 Bình luận
  • kspm
    ý bác thớt là gửi link ở linkhay không cần sáng tạo, chỉ cần có ảnh gái xinh
    • tuanna0703
      @kspm à mình không có ý đó, vì nhiều bác trong linkhay có tool submit đó. Bạn loogout ra sẽ thấy một linkhay đầy spam
Website liên kết