2 Bình luận
  • tancodien
    Người ta thẳng thắn nhận vậy chắc không đến nỗi khốn nạn đâu
  • linhmarian
    Những lời nói rất logic. Toàn những điều có thể chứng minh được. Có lẽ Cty bị hại hoặc....bị mượn tay hại công ty cấp nước nghe cũng drama đấy.
Website liên kết