37 Bình luận
  • vnsm
    Ghế Bộ trưởng mà làm như do nhà mấy ổng mở ra! Cơ mà họ làm được mới ghê chứ
Website liên kết