1 Bình luận
  • qsilk
    Trước nghi vấn đây có phải một cách thức để nâng cao tên tuổi Starbucks, công ty cho biết không có mục đích này. Với một đơn vị kinh doanh đồ uống, nước là nguyên liệu quan trọng. Mặc dù cửa hàng có trang bị hệ thống lọc, nhưng hệ thống này chỉ làm nước trong hơn và an toàn hơn khi pha chế cho khách hàng, chứ không giải quyết được tình trạng nhiễm styren trong nước trong sự cố ô nhiễm lần này.

    Chỉ có những người kinh doanh với tâm lý tiểu thương mới nghĩ người ta làm màu.
Website liên kết