3 Bình luận
  • phonglee2404
    Tính toán thiệt là xàm.
  • bills4
    tính giỏi như chuyên gia, phát hiện như 1 nhà kinh tế học , câu hỏi đặt ra là : tại sao các hãng khác không làm như Apple mặc dù nhìn thấy rõ apple đã dùng thủ thuật như thế nào ?
  • BlackParma
    Apple quá thừa tiền mặt. Ngoài R&D ra thì đầu tư vào content là chắc cú nhất.
Website liên kết