16 Bình luận
  • linhdoha
    @nchinh chuẩn, cái kiểu khoe khoang như bạn Kanishi bên trên người ta gọi là phô dâm đấy
  • NChinh
    Bạn nào có thì bạn cứ dùng thôi .... đừng có múa cờ, oánh trống hỏi "mình có toy đó, của bạn có được như toy ko ?"
Website liên kết