1 Bình luận
  • Scouter
    Mấy khu vùng ven SG tỷ lệ tội phạm rất cao. Chỉ có khu trung tâm an toàn hơn tí.
Website liên kết