1 Bình luận
  • dangquang1020
    Ở tp khổ vãi nhỉ, em nhà quê, thằng nước sạch mà dám bố láo thế này thì chỉ có nước đóng cửa.
Website liên kết