15 Bình luận
  • ntkien
    Hầu hết nứoc máy ở các nước là uống được. Có phải mỗi Nhật đâu.
    Thằng Vancouver nó còn chả cần lọc kỹ gì. Và khuyến cáo dân là đừng có phí tiền cho mấy cái máy lọc nước.
Website liên kết