29 Bình luận
  • Duy_Truong
    Tôi chỉ chết khi đã đến Đà Nẵng.
    Phải chết ở Đà Nẵng.
    Đà Nẵng, không chết không về.
Website liên kết