11 Bình luận
 • gomugomu1410
  Cô ca sĩ Mẽo này mặc áo dài rõ là lố lăng mịa rồi. Nhưng đời lúc nào chả có vài đứa lố. Làm gì nâng tầm hẳn lên Dục hoá phụ nữ Châu Á mấy đứa làm trò lố thì cười thôi, vài người chửi vài câu cũng được, mỗi người 1 phản ứng. Mà cái kiểu nâng 1 chuyện cỏn con lên thành biểu tượng dân tộc (1 con dở thôi mà làm như cả phương tây chị nào cũng mặc áo dài không quần vậy
 • Lea
  Chi tiết caro là lấy từ khăn rằn nhá.
 • gomugomu1410
  Cô ca sĩ Mẽo này mặc áo dài rõ là lố lăng mịa rồi. Nhưng đời lúc nào chả có vài đứa lố. Làm gì nâng tầm hẳn lên Dục hoá phụ nữ Châu Á mấy đứa làm trò lố thì cười thôi, vài người chửi vài câu cũng được, mỗi người 1 phản ứng. Mà cái kiểu nâng 1 chuyện cỏn con lên thành biểu tượng dân tộc (1 con dở thôi mà làm như cả phương tây chị nào cũng mặc áo dài không quần vậy
 • HDNguyen
  Nói nhiều mệt quá, có mỗi cái chuyện cỏn con. Tụi khán giả nó cũng chẳng biết đấy là áo dài Việt Nam đâu.
 • knight13
  Khi nào nó mặc áo Nhật Bình thì hãy đem bài này ra đọc

  React tương thích thôi. trời ạ
 • nottoday
  công nhận mấy mẹ rãnh ghê
Website liên kết